Определение №283 от по гр. дело №770/770 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 283

С. 18.11.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 770/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Министерство на вътрешните работи, подадена от пълномощника гл. юрисконсулт М. П., срещу въззивното решение на Пловдивския апелативен съд, № 68 от 15.02.2011г. по в.гр.д. № 1279/2010г., с което е потвърдено решението на Пловдивския окръжен съд, ХХІІ с-в, № 1519 от 04.11.2010г. по гр.д. № 2009/2010г., с което е отхвърлен предявеният от И. И. Т. против Министерство на вътрешните работи иск за заплащане на сумата 30520 лв. обезщетение на основание чл. 252, ал. 1 ЗМВР, поради погасяване на вземането чрез плащане, и е осъдено МВР да заплати на ищеца сумата 846,08 лв. лихва за забава в изплащане на 30520 лв. и разноските по делото.
Ответникът по касация И. И. Т. от [населено място] не е изразил становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
В отхвърлената част на иска за касатора липсва правен интерес от обжалване на решението. В частта, с която е уважен искът по чл. 86 ЗЗД с цена на иска 846,31 лв., съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК вр. § 25 ПЗР ГПК по ДВ бр. 100/2010г. въззивното решение не подлежи на касационно обжалване, тъй като делото е гражданско и цената на иска е под 5 000 лв.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Министерство на вътрешните работи срещу въззивното решение на Пловдивския апелативен съд, № 68 от 15.02.2011г. по в.гр.д. № 1279/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар