Определение №287 от 41940 по гр. дело №3541/3541 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 287

С. 28.10.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21 октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 3541/2014 година

Производството по делото е образувано по касационна жалба на Б. А. О. от [населено място] против решение № 31/03.01.2014г. по в.гр.д. № 2218/13г. на Софийски апелативен съд, ГК, ІІ с-в. Предмет на делото е предявен от „А. Ф.” Г. против Б. А. О. частичен иск за сумата 87 500 евро /от общата сума 120 000 евро/, с правно основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД.
Съставът на ВКС констатира, че по отношение на съдиите Ценка Георгиева и Илияна Папазова е налице основанието за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, тъй като са участвали в състава на съда, разгледал касационната жалба на Б. А. О. срещу въззивното решение на Софийски градски съд от 06.08.2010г. по в.гр.д. № 5922/2009г., предмет на което е частичен иск за сумата 2 500 евро /от същото вземане в общ размер 120 000 евро/, с правно основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД, и постановил определение № 624/18.05.2011г. по гр.д. № 43/2011г. ІІІ г.о. ВКС в производство по чл. 288 ГПК.
Съгласно Правилата за разпределяне, образуване и подреждане на делата в гражданска и търговска колегия на ВКС, Раздел І, т. 6, изр. трето, делото следва да се докладва за ново разпределение за определяне на друг докладчик, при изключване от разпределение на членовете на първоначално определения състав.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТВЕЖДА от участие в разглеждане на гр.д. № 3541/2014г. на ВКС, ІІІ г.о., съдия Ценка Георгиева и съдия Илияна Папазова.
Делото да се докладва за извършване на ново разпределение за определяне на друг докладчик, при изключване от разпределение на членовете на първоначално определения състав.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар