Определение №301 от 43294 по ч.пр. дело №2722/2722 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 301

С., 13.07. 2018 г.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, трето отделение, в закрито заседание на тринадесети юли през 2018 година в състав:

СЪДИЯ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдията ч.гр. дело № 2722 по описа за 2018г. взе предвид следното:
Производството е по чл. 257 ГПК.
Образувано е по молба за бавност на П. М. Ц.. По съществото си искането на молителя е за определяне на срок за приключване на производството по в.ч.гр.д.№ 281/2017г. на Великотърновски апелативен съд. Действащият ГПК урежда по нов ред защитата на страната, когато съдът не извърши своевременно определено процесуално действие – не чрез жалба за бавност, а с молба за определяне на срок за извършване на дължимото действие /чл. 255-257 ГПК/.
Въззивният съд е взел становище по чл.255 ал.2 ГПК, че значително време преди подаване на молбата, предмет на настоящото производство, производството по в.ч.гр.д.№ 281/2017г. на Великотърновски апелативен съд е приключило с влязъл в сила съдебен акт.
В срока за произнасяне се констатира следното:
Молителят П. М. Ц. е подала пред Великотърновски апелативен съд частна жалба вх.№ 6108/ 19.06.2017г. против разпореждане на Великотърновски окръжен съд от 10.06.2013г. по гр.д.№ 372/2010г. за издаване на изпълнителен лист. По тази частна жалба е образувано по описа на Великотърновски апелативен съд в.ч.гр.д.№ 281/2017г. Производството по това дело е приключило с влязъл в сила съдебен акт – на 11.07.2017г. е постановено определение № 225 по посоченото дело, с което частната жалба на молителката е уважена като обжалваното разпореждане е отменено и е постановено обезсилване на издадения въз основа на него изпълнителен лист. Този съдебен акт е окончателен и не подлежи на инстанционен контрол.
При така установената фактическа обстановка, не следва да се определя срок за изпълнение на процесуални действия от съда по приключване на производството по в.ч.гр.д.№ 281/2017г. на Великотърновски апелативен съд. Молбата на П. М. Ц. е безпредметна като подадена след приключване производството по делото. Процесуалният ред на защита в случая е изчерпан, с оглед на което и на основание чл. 257, ал. 2, пред. 2 ГПК молбата следва да се отхвърли.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на П. М. Ц. за определяне на срок при бавност.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

СЪДИЯ ВКС:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.