Определение №306 от 40702 по ч.пр. дело №290/290 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 306

С. 08.06.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 май две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 290/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] [населено място], подадена от управителя С. Д. П., срещу разпореждане № 688 от 28.03.2011г., постановено по ч.гр.д. № 35/2011г. на Плевенския окръжен съд, с което е върната подадената от [фирма] частна жалба против определението на същия съд № 256 от 09.02.2011г., с което е прекратено производството по ч.гр.д. № 35/2011г. на Плевенския окръжен съд.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. първо, във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Плевенският окръжен съд е върнал подадената от [фирма] частна жалба по съображения, че държавната такса за обжалването не е внесена в указания от съда срок за отстраняване нередовността на жалбата.
Частният жалбоподател заявява, че е внесъл държавната такса и е представил вносната бележка в деловодството на съда, в подкрепа на което представя копие от същата.
Разпореждането е правилно.
Действително частният жалбоподател [фирма] е представил вносна бележка за платена държавна такса в размер на 15 лв., приложена на л. 68 от делото, но таксата е внесена след изтичане на едноседмичния срок за отстраняване нередовността на частната жалба, както правилно е приел Плевенският окръжен съд. Съобщението с указанията на съда за оставяне без движение на частната жалба вх. № 2071 от 25.02.2011г., е връчено на управителя С. Д. П. на 08.03.20011г. лично. Указаният едноседмичен срок по чл. 262, ал. 1 ГПК изтича на 15.03.2011г.- вторник. Държавната такса е внесена на 16.03.2011г., след указания срок, поради което правилно частната жалба е върната като процесуално недопустима.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 688 от 28.03.2011г., постановено по ч.гр.д. № 35/2011г. на Плевенския окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар