Определение №312 от 43760 по тър. дело №363/363 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 312
[населено място], 22.10.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N 363/2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по касационна жалба на „С.” Е. – [населено място], обл. В., срещу решение № 85 от 04.10.2018 г., постановено по т. д. № 153/2018 г. на Апелативен съд – Б.. Делото е насрочено по реда на чл.288 ГПК и е разгледано в закрито заседание на 25.09.2019 г.
В срока за произнасяне е постъпила молба вх. № 8716/16.10.2018 г., с която управителят на „С.” Е. – Ж. К. Ж., е уведомил съда, че оттегля подадената от дружеството касационна жалба и е поискал производството по делото да бъде прекратено.
Предвид оттеглянето на касационната жалба, извършено от законния представител на дружеството – касатор, Върховният касационен съд е десезиран от селектирането на жалбата по реда на чл.288 ГПК и от евентуалното й разглеждане по реда на чл.290 ГПК. Поради това образуваното по жалбата производство следва да бъде прекратено.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 363/2019 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, поради оттегляне на подадената от „С.” Е. касационна жалба срещу решение № 85/04.10.2018 г. по т. д. № 153/2018 г. на Апелативен съд – Б..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Определение №46 от по гр. дело №2400/2400 на 5-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 46 София 01.10.2008 година  Върховният касационен съд на Република България, пето гражданско отделение, в закрито заседание на две хиляди и осма година, в състав:  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАН ЕТ

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest