Определение №317 от 41409 по ч.пр. дело №2915/2915 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 317

С. 15.05.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14 май две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 2915/2013 година

Производството е по чл. 23, ал. 3 ГПК.
Поради отвод на всички съдии от Софийски апелативен съд производството по гр.д. № 222/13г. по описа на съда е прекратено и делото е изпратено на Върховния касационен съд като горестоящ орган.
В изпълнение на правомощието по чл. 23, ал. 3 ГПК Върховният касационен съд намира, че делото следва да се изпрати за разглеждане от друг равен съд – Апелативен съд П..
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА образуваното пред Апелативен съд С., по въззивна жалба на М. Д. Д., действащ като едноличен търговец с фирма „С. М.-М. Д.” срещу решение № 242 от 10.05.2011г. по гр.д. № 389/2010г. на Врачанския окръжен съд, въззивно гр.д. № 222/2013г. на САС, за разглеждане от Апелативен съд П..

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар