Определение №34 от 42754 по ч.пр. дело №2494/2494 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 34

гр. София, 19.01.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 16 януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА
като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело № 2494 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.
Производството е образувано по частна жалба от процесуалния пълномощник на П. И. П. срещу определение №26.09.2016 постановено по гр.д. №3565/2016 г. по описа на СГС,ГО,ІІг, с което по реда на чл.248 ГПК е отказано изменение на постановеното въззивно съдебно решение по същото дело в частта за разноските.
Ответникът по жалбата [фирма] не изпраща в писмен отговор.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение приема следното:
Съгласно чл.274 ал.2 ГПК в действащата редакция-ДВ бр.50/15, приложима към датата на подаване на настоящата частна жалба- 27.06.2016 г., постановените от окръжните съдилища като въззивна инстанция, определения по чл.274 ал.1 т.1 и т.2 ГПК подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд. Настоящото определение за връщане на касационната жалба срещу въззивното решение е постановено от въззивния съд на основание чл.248 ал.1 т.2 ГПК във връзка с чл.274 ал.1,т.2 ГПК и като определение постановено за пръв път от въззивната инстанция и подлежащо изрично на обжалване с частна жалба попада именно в хипотезата на чл.274 ал.2, предложение две от ГПК/ред.ДВ бр.50/15/ и като такова подлежи на обжалване пред Апелативен съд-София. Разпоредбата на чл.248 ал.3,предл.второ ГПК не променя горните изводи, доколкото същата се съотнася към това, подлежи ли изобщо на обжалване определението по чл.248 ГПК по допълване в частта за разноските, в случаите, когато не подлежи на обжалване самото решение, което се допълва.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството пред ВКС по частна жалба от процесуалния пълномощник на П. И. П. срещу определение №26.09.2016 постановено по гр.д. №3565/2016 г. по описа на СГС,ГО,ІІг, с което по реда на чл.248 ГПК е отказано изменение на постановеното въззивно съдебно решение по същото дело в частта за разноските.
ИЗПРАЩА делото за разглеждане и произнасяне по същата частна жалба на Апелативен съд-София.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *