Определение №348 от 43616 по ч.пр. дело №1166/1166 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 348

Гр.София, 31.05.2019 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на двадесет и девети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 1166/2019 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на БЕНИТА 2007 ЕООД, гр. Пловдив, чрез пълномощника му – адв. К.-Б., против определение № 487/18.03.2019 г. на Бургаския окръжен съд по ч.гр.д. № 239/2019 г. С него е потвърдено разпореждане № 642/09.01.2019 г. по гр.д.№ 1188/2015 г. по описа на Бургаския районен съд, с което е върната въззивната жалба на частния жалбоподател срещу решението по делото, поради неотстраняване на нередовностите й в срок.
В частната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на определението и се моли същото да бъде отменено, като неправилно. За допускане на обжалваното определение до касация жалбоподателят се позовава на хипотезата на чл.280 ал.1 т.1 ГПК, по въпроса: Може ли съдът да откаже направено своевременно искане за продължаване на срока по реда на чл.63 ГПК с единствен мотив, че съдържанието на депозираната молба е неясно, макар че съдържа изрична воля срокът да бъде продължен, считано от датата на изтичане на първоначалния срок. Твърди се противоречие с определение № 358 от 13.05.2014 г. по ч.гр.д.№ 2773/2014 г. на ВКС, ІV г.о.
Настоящият съдебен състав намира, че частната касационна жалба е недопустима, на основание чл. 274, ал. 4 ГПК, поради което следва да бъде оставена без разглеждане. Предмет на исковата молба, включително съобразно постановените определение № 1262/10.11.2014 г. на БОС по т.д.№ 409/2014 г. и решение № 2167/02.11.2018 г. по гр.д.№ 1188/2015 г. на БРС, са отделни вземания по данъчни фактури, т.е. налице са обективно съединени искове, чиято цена е под 20 000 лв., а спорът е търговски по смисъла на чл.365 ГПК. Решението по него е изключено от касационен контрол по правилата на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, а съобразно чл. 274, ал. 4 ГПК, не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.
Така мотивиран, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на БЕНИТА 2007 ЕООД против въззивно определение № 487/18.03.2019 г. на Бургаския окръжен съд по ч.гр.д. № 239/2019 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС, ТК в 1-седмичен срок от съобщението до жалбоподателя

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *