Определение №352 от 41977 по ч.пр. дело №4447/4447 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 352

Гр.София, 04.12.2014г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети ноември през двехиляди и четиринадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

при участието на секретаря ………….., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.4932 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.307 ал.1 ГПК.
Образувано е по молба на М. Г. Д. за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК на решение на Софийски градски съд от 11.02.11г., постановено по г.д.№.1500/2011г. – с което е оставена без уважение жалбата й срещу постановление на частен съдебен изпълнител С. Я., рег.№.844 на К. на ЧСИ, по и.д. №.200984404001538/09г., за възлагане на недвижим имот – апартамент №.12 в [населено място], [улица].5, трети надпартерен етаж.
Ответната страна [фирма] оспорва молбата като недопустима и неоснователна; [фирма] не взема становище.

Доколкото по въпроса подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител, е образувано тълкувателно дело №.7/2014г. на ОСГТК на ВКС /т.3 от Разпореждане на Председателя на ВКС от 19.11.14г./, настоящият състав намира, че производството по делото следва да бъде спряно на основание чл.292 вр. с чл.229 ал.1 т.7 ГПК до приключване на производството по горецитираното тълкувателно дело.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, ІІІ ГО,

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА производството по г.д.№.4932/2014г. на ВКС до приключване на производството по тълкувателно дело №.7/2014г. на ОСГТК на ВКС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар