Определение №354 от 42928 по ч.пр. дело №1400/1400 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 354
гр. София, 12.07.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч. т. д. № 1400 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма], [населено място] срещу разпореждане № 33/03.05.2017 г. по в. т. д. № 3422/2016 г. на Софийски апелативен съд, с което е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение № 554/09.03.2017 г. по в. т. д. № 3422/2016 г. на САС, с което частично е потвърдено решение № 30/32.03.2016 г. по т. д. № 14/2016 г. на Врачански окръжен съд .
В частната жалба се излагат съображения за неправилност на атакуваното разпореждане. Иска се за отмяна на обжалвания съден акт.
Настоящият състав на ВКС намира, че частната жалба е допустима – подадена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал. 2 ГПК от надлежна страна в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
Производството по в. т. д. № 3422/2016 г. на САС е приключило с решение № 544/09.03.2017 г., с което частично е обезсилено решение № 30/31.03.2016 г. по т. д. № 14/2016 г. на ВрОС – по отношение на законната лихва върху сумата от 7 600лв. изцяло и по отношение на законната лихва върху сумата от 22 800лв. за периода 31.08.2015г. до 21.01.2016г., а в останалата част за уважаване на иска за заплащане на сумата от 30 400 лв., представляваща обезщетение по чл. 145 ТЗ, заедно със законната лихва върху сумата от 22 800лв., считано от 21.01.2016г. до окончателното й изплащане, първоинстанционното решение е потвърдено. С молба по чл. 405 ГПК [фирма] е поискало от въззивния съд да издаде изпълнителен лист. Към този момент въззивното решение не е било влязло в сила.
Горната установеност налага следните правни изводи:
Подадената молба за издаване на изпълнителен лист е основателна. Съгласно чл. 404, т. 1, пр. 1 и пр. 2 ГПК влезлите в силата решения и осъдителните решения на въззивния съд представляват изпълнителни основания, въз основа на които се издава изпълнителен лист – чл. 405, ал.1, изр. 1 ГПК. Изпълнително основание представляват и въззивните решения, с които се потвърждават осъдителни решения на първоинстанционните съдилища. С решение № 554/09.03.2017 г. по в. гр. д. № 3422/2016 г. на САС частично е потвърдено решение № 30/31.03.2016 г. по т. д. № 14/2016 г. на ВрОС , която част е осъдителна. Разпореждането на САС, с което е отказано издаването на изпълнителен лист, е неправилно.
Обжалваното разпореждане следва да се отмени, като следва да се постанови издаването на изпълнителен лист за сумата от 7 600 лв.– първоначално частична предявено вземане по чл. 145 ТЗ, и за сумата от 22 800 лв., с която впоследствие е увеличен искът за същото вземане, заедно със законната лихва върху последната сума от 21.01.2016 г. до окончателното ? изплащане.
Водим от горното, Върховен касационен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ разпореждане № 33/03.05.2017 г. по в. т. д. № 3422/2016 г. на Софийски апелативен съд, с което е отказано да се издаде изпълнителен лист, и вместо него постановява:
ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ в полза на [фирма], [населено място] срещу А. М. за присъдените с решение № 30/31.03.2016 г. по т. д. № 14/2016 г. на Врачански окръжен съд, потвърдено с решение № 554/09.03.2017 г. по в. гр. д. № 3422/2016 г. на Софийски апелативен съд, в частта за сумата от 30 400 лв., ведно със законната лихва върху сумата от 22 800 лв. считано от 21.01.2016 г. до окончателното ? изплащане.
ДА СЕ ИЗПРАТИ делото на Врачанския окръжен съд за издаване на изпълнителен лист.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *