Определение №363 от 41786 по ч.пр. дело №2891/2891 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 363

С. 27.05.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 май две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 2891/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. Х. М. от [населено място], срещу определението на Плевенския окръжен съд, ГО, № 486 от 09.04.2014г. по в.гр.д. № 82/2014г., с което е върната касационната жалба на В. Х. М. срещу постановеното по същото дело решение № 131/12.03.2014г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:
В. съд е върнал подадената от В. Х. М. касационна жалба срещу постановеното от същия съд въззивно решение № 131/+12.03.2014г., по съображения, че не са отстранени в дадения срок нередовностите на жалбата – не е внесена държавна такса от 30 лв., жалбата не е приподписана от адвокат.
Честният жалбоподател не е изложил съображения относно връщането на касационната жалба, а доводи по правилността на въззивното решение.
Определението е правилно.
Съобщението с указанията от съда за внасяне на 30 лв. държавна такса и приподписване на касационната жалбата от адвокат съгласно изискването на чл. 284, ал. 2 ГПК, е получено от частния жалбоподател на 1.04.2014г. Нередовността на касационната жалба не е отстранена, поради което и съгласно чл. 286, ал. 1, т. 2 вр. Чл. 284, ал. 2 и 3, т. 4 ГПК, жалбата правилно е върната.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Плевенския окръжен съд, ГО, № 486 от 09.04.2014г. по в.гр.д. № 82/2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар