Определение №365 от 41258 по гр. дело №620/620 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 365

С. 15.12.2012година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 12 декември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 620/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.
Образувано е по молба на Районен съд [населено място], подадена от пълномощника адв. А. М., за допълване на постановеното по реда на чл. 288 ГПК определение № 1251 от 08.11.2012г. по гр.д. № 620/2012г. в частта за разноските.
Ответницата по молбата П. Д. П., на която искането е съобщено на 30.11.2012г. чрез пълномощника й адв. К. К., не е изразила становище.
Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество молбата е основателна.
С отговора на касационната жалба от 09.05.2012г. ответникът Районен съд [населено място] е поискал да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение и да му се присъдят разноските по делото. Към отговора е приложен договор за правна защита и съдействие, в който е отразено, че на пълномощника адв. М. са заплатени 580 лв. за подаване на отговор на касационната жалба и отговор на изложението на касационните основания към същата.
С постановеното по делото определение № 1251 от 08.11.2012г. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение. Разноски на ответника Районен съд [населено място] не са присъдени.
Предвид изложеното и на основание чл. 78, ал. 3 ГПК П. Д. П. от [населено място] следва да се осъди да заплати на Районен съд [населено място] сумата 580 лв. разноски по делото.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 1251 от 08.11.2012г. по гр.д. № 620/2012г.на ВКС, ІІІ г.о. по реда на чл. 248 ГПК като ПОСТАНОВИ:
ОСЪЖДА П. Д. П. от [населено място] да заплати на Районен съд [населено място] сумата 580 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар