Определение №370 от 43623 по ч.пр. дело №786/786 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 370
Гр. София, 07.06.2019 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 05.06.2019 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 786/2019 год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 246/11.01.2019 г. на В. М. В. от [населено място], чрез процесуален пълномощник, за отмяна на разпореждане № 1496/12.12.2018 г. по в.ч.т.д. № 431/2018 г. по описа на АС – Пловдив, с което е върната частна жалба вх. № 8997 от 14.11.2018 г., на основание чл.286 ал.1 т.2 ГПК /идентична с чл.262 ал.2 т.2 ГПК/ вр. чл.278 ал.4 ГПК.
Частната жалба съдържа оплаквания, че обжалваното разпореждане е неправилно – незаконосъобразно и необосновано. Твърди се липса на законова забрана частната жалба да бъде ръкописно написана. Оспорва се и становището на съда, че върнатата частна жалба е била нечетлива.
Против частната жалба не е подаден писмен отговор от насрещната страна.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК, изхожда от легитимирано лице и е насочена против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.
Разгледана по същество, същата е неоснователна.
За да постанови обжалваното разпореждане, съдът е съобразил, че с предходно разпореждане е оставил без движение частна жалба вх. № 8997/14.11.2018 г. с указания жалбоподателят да представи четлив препис от подадената жалба, тъй като същата е написана ръкописно и нечетливо, поради което съдът не може да установи какви са оплакванията, доводите и петитумът на тази жалба. Съобщението за отстраняване на констатираната нередовност е връчено на пълномощника на страната лично на 26.11.2018 г., като в предоставения 1-седмичен срок, изтекъл на 03.12.2018 г., дадените указания не са изпълнени.
Обжалваното разпореждане е правилно и следва да се потвърди, по следните съображения:
Липсата на разписани технически изисквания за начина, по който следва да изглежда подадената в съда жалба, не означава, че същата може да бъде неразбираема. За да провери съдът предпоставките за редовност по см. на чл.260 ГПК и да установи, че те са налице, е нужно жалбата да бъде четливо написана, печатно или ръкописно. В случая депозираната частна жалба вх. № 8997/14.11.2018 г. не отговаря на това условие, поради което и правилно съдът е изискал нейно четливо копие – указание, за което липсва спор, че не е изпълнено. Неизпълнението прави невъзможна процедурата по чл.262 и сл. ГПК по администриране на частната жалба, ето защо констатацията, че същата страда от недостатъци, които не са отстранени след поискване от съда, законосъобразно води до връщането й.
Водим от горното, съставът на Върховния касационен съд, ТК, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1496/12.12.2018 г. по в.ч.т.д. № 431/2018 г. по описа на АС – Пловдив.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *