Определение №377 от 41057 по ч.пр. дело №256/256 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 377

София, 28.05.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 22 май две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 256/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Постъпила е частна жалба от Р. А. Ю. с адрес в Испания, срещу определението на Софийски градски съд, І г.о., от 05.08.2011г. по ч.гр.д. № 9899/2011г., с което е оставена без уважение подадената от Р. А. Ю. жалба за бавност по гр.д. № 30 074/2010г. на СРС, І г.о., 29 с-в като неоснователна.
Частната жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
Съгласно чл. 257, ал. 2 ГПК определението на съда по молбата за определяне на срок при бавност, не подлежи на обжалване.
По изложените съображения частната жалба като процесуално недопустима следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Р. А. Ю. срещу определението на Софийски градски съд, І г.о., от 05.08.2011г. по ч.гр.д. № 9899/2011г., с което е оставена без уважение подадената от Р. А. Ю. жалба за бавност по гр.д. № 30 074/2010г. на СРС, І г.о., 29 с-в като неоснователна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар