Определение №385 от 40008 по ч.пр. дело №342/342 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 
№ 385
 
гр.София, 14.07.2009 г.
 
В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А
 
                 Върховен касационен съд  на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание  на тринадесети   юли   две хиляди и  девета  година  в състав:
 
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЯ ЗЯПКОВА  
                                                             ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
                                                                       ОЛГА КЕРЕЛСКА                                                                          
 
 като разгледа докладваното от………………СЪДИЯТА КЕРЕЛСКА…… …ч…гр. дело № 342…по описа за 2009 год.
И, за да се произнесе, взе предвид:
Производството е по чл.274,ал.2 ГПК., във вр. ал. 1,т.2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на „Б” А. , гр. С. срещу определение от 25.02.2009 год., постановено по гр.д. № 718/2007 год. на Софийски градски съд, ІVа отд.
В частната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното определение. Жалбоподателят твърди, че в дадения от съда срок е отстранил нередовностите на касационната жалба, поради което не е имало основание за нейното връщане. Моли обжалваното определение да бъде отменено.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о, приема следното:
Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
С обжалваното определение Софийският градски съд на осн. чл.286,ал.1,т.2 ГПК е постановил връщане на касационната жалба на „Б” А. поради неотстранени в срок нередовности . Това определение е било предхождано от разпореждане, постановено в закрито заседание от 12.01.2009 год., с което СГС в изпълнение на правомощията си относно проверка на редовносттана касационната жалба по чл. 285 ГПК, е оставил същата без движение като е указал на жалбоподателя в едноседмичен срок да отстрани нейните нередовности
 
 
 
 
 
 
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest