Определение №386 от 41565 по ч.пр. дело №6273/6273 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
РАЗПОРЕЖДАНЕ

№386

гр. София, 18 октомври 2013 г.

на съдия Боян Цонев – докладчик по частно гр. дело № 6273/2013 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
Производството е по чл. 274, ал. 3 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на М. в. и Мюсюлманско настоятелство – [населено място] срещу определение № 465/29.08.2013 г., постановено по частно гр. дело № 412/2013 г. на Варненския апелативен съд. С него е потвърдено определение № 438/02.08.2013 г. по гр. дело № 3/2013 г. на Шуменския окръжен съд (Ш.), с което е върната, подадена от жалбоподателите, допълнителна искова молба с вх. № 3861/08.07.2013 г., досежно предявените с нея искове с правни основания чл. 108 от ЗС и чл. 59, ал. 1 от ЗЗД срещу ответника [фирма].
При извършената служебна проверка се установи, че първоинстанционният съд, който не е изпратил в оригинал и в цялост първоинстанционното гр. дело № 3/2013 г., а само заверени преписи от някои документи по него, не е комплектовал надлежно делото по този начин, тъй като липсва заверен препис от върнатата допълнителна искова молба с вх. № 3861/08.07.2013 г. Без наличие на същата по делото, съставът на ВКС не би могъл да прецени при какъв вид съединяване са предявени исковете по чл. 108 от ЗС и чл. 59, ал. 1 от ЗЗД срещу ответника [фирма], спрямо исковете със същите правни основания, предявени срещу останалите двама ответници по делото – [община] и Държавата, а това обстоятелство е от съществено значение за настоящото частно касационно производство. С оглед на това, делото следва да бъде изпратено на Ш. за надлежното му комплектоване, чрез прилагане на заверен препис от допълнителната искова молба с вх. № 3861/08.07.2013 г.
Предвид горното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

ДА СЕ ИЗПРАТИ делото на Шуменския окръжен съд за надлежното му комплектоване, чрез прилагане на заверен препис от допълнителната искова молба с вх. № 3861/08.07.2013 г., подадена от М. в. и Мюсюлманско настоятелство – [населено място] срещу [фирма], след което делото незабавно да се върне във Върховния касационен съд за произнасяне по подадената частна касационна жалба.

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *