Определение №386 от 42318 по гр. дело №3545/3545 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 386
гр. София, 10.11. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. гр. д. № 3545/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 ГПК.
Съдът служебно констатира, че в определение № 378 от 05.11.2015г., постановено по настоящото гр.д. № 3545/2015г. ІІІ г.о. ВКС е допусната очевидна фактическа грешка, като името на един от наследниците на починалия Р. Г. И. е изписано Р. Ф. И., вместо Ф. Р. И., съобразно удостоверението за наследници изх. № 880/23.07.2015г. на Столична община, Район М..
Предвид изложеното и на основание чл. 247, ал. 1 ГПК съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в определение № 378 от 05.11.2015г. по гр.д. № 3545/2015г. ІІІ г.о. ВКС, като на редове 19, 26 и 31 на първа страница от горе надолу и на ред 5 на втора страница от горе на долу, вместо „Р. Ф. И.” да се чете „Ф. Р. И.”.
Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *