Определение №405 от 40983 по гр. дело №1312/1312 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 405

С. 15.03.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 13 март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1312/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Х. Н. Л. от [населено място], [община], обл. Б., подадена от адв. С. К., против въззивното решение на Бургаския окръжен съд, № VІ-48 от 16.06.2011г. по в.гр.д. № 717/2011., с което е потвърдено решението на Районен съд Карнобат, № 30 от 09.03.2011г. по гр.д. № 210/2010г., с което е отхвърлен предявеният от Х. Н. Л. против [фирма], Вяра Д. П. и И. К. Д. иск с правно основание чл. 226, ал. 2 КТ.
Ответниците Вяра Д. П. и И. К. Д. в представените писмени отговори молят да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване касаторът Х. Н. Л. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение поради произнасяне на съда по съществен материалноправен и процесуалноправен въпрос в противоречие с практиката на ВКС и поради значението им за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК не е формулиран. Изложени са доводи за неправилност на решението.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
К. е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК – т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Бургаския окръжен съд, № VІ-48 от 16.06.2011г. по в.гр.д. № 717/2011.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар