Определение №407 от 42186 по ч.пр. дело №2740/2740 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 407

гр. София, 01.07.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Георгиева ч. гр. д. № 2740/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба от адв. Б. Б. в качеството му на пълномощник на частния жалбоподател Есин Ю. А., с която заявява, че прави отказ от подадената жалба и от предявения иск и моли производството по делото да се прекрати.
ВКС намира, че следва да се възобнови спряното на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 във вр. чл. 292 ГПК до приемане на тълкувателно решение по т.д. № 5/2014 г. ОСГК на ВКС производство по настоящето дело и да се уважи молбата като производството по делото се прекрати на основание чл. 264, ал. 1 ГПК.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч. гр. д. № 2740/2015 г. ІІІ г.о. ВКС.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 2740/2015 г. ІІІ г.о. ВКС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

Председател : Членове:

Оценете статията

Вашият коментар