Определение №42 от 43514 по ч.пр. дело №3061/3061 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 42

гр. София, 18.02.2019 г.

В закрито заседание на 18. 02. 2019 г. съдията-докладчик по ч. т. д. № 3061/2018 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение Мадлена Желева констатира следното:
Постъпила е частна жалба вх. № 1056/1. 02. 2019 г. от „Техеко Енерджи“ АД – гр. Стара Загора срещу определение № 57 от 28. 01. 2019 г. по ч. т. д. № 3061/2018 г. на ВКС. С посоченото определение, в производство по чл. 274, ал. 2 ГПК, е потвърдено разпореждане от 14. 08. 2018 г. по ч. гр. д. № 2594/2018 г. на Софийски апелативен съд. С това разпореждане е върната подадената от „Техеко Енерджи“ АД частна жалба срещу определение № 2541 от 9. 08. 2018 г. по ч. гр. д. № 2594/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу разпореждане от 8. 03. 2018 г. по ч. гр. д. № 15361/2017 г. на Софийски градски съд, с което е върната подадената от дружеството частна жалба срещу определение № 31389 от 1. 12. 2017 г. по ч. гр. д. № 15361/2017 г. на СГС, с което е потвърдено разпореждане от 14. 09. 2017 г. на ЧСИ Г. Д. по изп. д. № 20157810400612 за връщане на жалбата на дружеството срещу действията на съдебния изпълнител по цитираното изпълнително дело.
Атакуваното определение № 57 от 28. 01. 2019 г. по ч. т. д. № 3061/2018 г. на ВКС, ТК, Първо отделение не подлежи на обжалване, тъй като е постановено в производство по чл. 274, ал. 2, изр. 1 вр. ал. 1, т. 1 ГПК. С оглед позоваването от жалбоподателя на чл. 274, ал. 3 ГПК следва да се изтъкне, че обжалваното определение не е акт на въззивен съд. В определението от 28. 01. 2019 г. съставът на ВКС е посочил, че то не подлежи на обжалване, но въпреки това „Техеко Енерджи“ АД е подало частна жалба срещу него. Поради необжалваемостта на определението подадената частна жалба е недопустима и следва да бъде върната.
Мотивиран от горното, съдията-докладчик

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА подадената от „Техеко Енерджи“ АД, ЕИК[ЕИК] – гр. Стара Загора частна жалба вх. № 1056/1. 02. 2019 г. срещу определение № 57 от 28. 01. 2019 г. по ч. т. д. № 3061/2018 г. на ВКС, ТК, Първо отделение.
Съдия-докладчик:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *