Определение №427 от 42657 по ч.пр. дело №1717/1717 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 427

[населено място], 14.10.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №1717 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.2 изр.1 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. И. Ш., в качеството на [фирма] срещу разпореждане от 28.06.2016г. по т.д. №4546/2015г. на Софийски апелативен съд, с което е върната касационна жалба вх. №5127/07.04.2016г., подадена от [фирма] срещу решение №356 от 25.02.2015г. по същото дело.
Частната жалбоподателка моли да се отмени атакуваното разпореждане. Поддържа, че при постановяване на разпореждането въззивният съд неправилно е определил началото на срока за подаване на касационната жалба, като погрешно е приел, че съобщение за решението е връчено на страната на 02.03.2016г., вместо на 08.03.2016г.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като прецени данните по делото и доводите на страните, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, като разгледана по същество е неоснователна.
Съобщение за решение №356 от 25.02.2015г. по т.д. №4546/2015г. на Софийски апелативен съд, е връчено на Е. И. Ш., в качеството на [фирма], чрез нейния пълномощник адвокат С. на 02.03.2016г. / а не на 08.03.2016г., която дата сочи жалбоподателката/. На 07.04.2016г. адв. С., като пълномощник на [фирма], е депозирал касационна жалба срещу решението. Няма данни жалбата да е изпратена по пощата на по – ранна дата, следователно правилно въззивният съд е преценил, че към 07.04.2016г. едномесечният срок за подаване на касационна жалба е изтекъл. Поради това и правилно с обжалваното разпореждане от 28.06.2016г. по т.д. №4546/2015г. Софийски апелативен съд е върнал касационната жалба.
Предвид изложеното, разпореждането на Софийски апелативен съд от 28.06.2016г. по т.д. №4546/2015г., следва да бъде потвърдено като правилно.
Воден от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, на основание чл.274, ал. 2, изр. 1 ГПК

О П Р Е Д Е Л И

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 28.06.2016г. по т.д. №4546/2015г. на Софийски апелативен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.