Определение №448 от 42689 по ч.пр. дело №3123/3123 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 448

София, 15.11.2016 г.

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение, чрез съдията – докладчик З. Атанасова по ч. гр.дело № 3123 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Подадена е частна жалба вх. № 140 293/03.11.2016 г. от Д. С. К. против определение № 483/25.10.2016 г. по ч.гр.дело № 3123/2016 г. на ВКС, Четвърто гражданско отделение, с което е потвърдено разпореждане от 20.06.2016 г. по гр.дело № 1235/2013 г. на Софийски градски съд, с което е върната молба за отмяна на влязъл в сила съдебен акт по вх. № 71318/26.05.2016 г., подадена от Д. С. К. по гр.дело № 1235/2013 г. на Софийски градски съд.
Жалбоподателят поддържа, че постановеното определение е незаконосъобразно. Иска отмяна и връщане делото на Софийски градски съд за администриране на подадената молба за отмяна на влязъл в сила съдебен акт.
Върховният касационен съд, чрез съдията-докладчик по делото намира, че подадената частна жалба следва да се върне по следните съображения:
С обжалваното определение № 483/25.10.2016 г., постановено по настоящото дело е потвърдено разпореждане от 20.06.2016 г. по гр.дело № 1235/2013 г. на Софийски градски съд, с което е върната молба за отмяна на влязъл в сила съдебен акт по вх. № 71318/26.05.2016 г., подадена от жалбоподателя Д. К. по гр.дело № 1235/2013 г. на Софийски градски съд. Със същото определение е оставено без уважение искането на Д. К. да се съединят в едно производство настоящото частно гражданско дело и гр.дело № 19790/2014 г. на Софийски градски съд, както и искането настоящото дело и постановеното определение от 23.01.2008 г. по гр.дело № 6329/2008 г. на ВКС, IV г.о. да се съединят в едно производство и да се изпратят за разглеждане по вх. № 10288/2015 г. от 05.09.2015 г. на ВКС, II г.о. Посоченото определение не подлежи на обжалване с частна жалба. Същото не попада в хипотезата на чл.274,ал.2,пр.3 ГПК – постановено определение от състав на ВКС по чл.274,ал.1 ГПК. Обжалваното определение не прегражда по-нататъшното развитие на делото – чл.274,ал.1,т.1 ГПК, нито представлява случай, изрично предвиден в закона – чл.274,ал.1,т.2 ГПК. Освен това същото определение не попада и в обхвата на хипотезата на чл.274,ал.3 ГПК. Следователно с постановяване на определението на състава на ВКС от 25.10.2016 г. редът за обжалване е изчерпан. Както се посочи същото е окончателно и не подлежи на обжалване с частна жалба.
Като взема предвид изложеното съдът намира, че подадената частна жалба е процесуално недопустима и следва да се върне.
По изложените съображения Върховният касационен съд, IV г.о., чрез съдията докладчик

Р А З П О Р Е Д И :

Връща частна жалба вх. № 140 293/03.11.2016 г., подадена от Д. С. К., [населено място], [улица] против определение № 483/25.10.2016 г., постановено по ч.гр.дело № 3123/2016 г. на ВКС, Четвърто гражданско отделение.
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба по реда на чл.274,ал.2,пр.3 ГПК в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред друг състав на Гражданска колегия на ВКС.

СЪДИЯ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *