Определение №459 от 4.7.2012 по ч.пр. дело №255/255 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 459

София, 04.07. 2012 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 255 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 вр. чл. 286 ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на С. Т. С. от [населено място] срещу разпореждане от 06.03.2012г. по в. гр.д. № 634/2011г на Кюстендилски окръжен съд , с което на основание 286 ал.1 т.2 от ГПК е върната касационната жалба на С. Т. С. срещу въззивното решение. След указания , дадени с разпореждане от 30.01.2012г, към изложението за допускане, изтъкващо противоречиво решавани от съдилищата въпроси , да се приложат решения на съдилищата , които обуславят противоречива практика ,е констатирано неизпълнение – в дадения срок не са били приложени съдебни решения .
Частният жалбоподател поддържа оплакване за незаконосъобразност на разпореждането .Изложението се се позовава и на основание по чл. 280 ал.1 т.3 ГПК . Съображения са развити в частната жалба .
Частната жалба е основателна .
Изложението по реда чл. 284 ал.3 т.1 от ГПК неправилно е преценено като нередовно .Защитата е изтъкнала и друго основание за допускане до касационно обжалване,а именно значението на формулираните въпроси за точно прилагане на закона и развитие на правото .
Изложение, което отговоря на формалното изискване на чл.284 ал.3т.1 ГПК, е налице дори когато касаторът не е дал отделна и изрична обосновка на посоченото основание. От съдържателна страна, основанията по допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280 ал.1 от ГПК ,както и обосновката им , следва да бъдат преценени по реда на чл. 288 от ГПК , а не от въззивния съд .Дали доводът за наличие на основание по чл. 280 ал.1 т.3 ГПК придава съдържание на изложението, е въпрос който следва да намери разрешение в определението по допускане на касационно обжалване , тъй като право да селектира касационните жалби при преценка на законовите предпоставки има единствено Върховен касационен съд.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯВА разпореждане от 06.03.2012г. по в. гр.д. № 634/2011г на Кюстендилски окръжен съд , с което е върната касационната жалба на С. Т. С. срещу въззивното решение
Връща делото на Кюстендилски окръжен съд за по-нататъшни процесуални действия, във връзка с изпращане на касационната жалба по подсъдност .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар