Определение №464 от по гр. дело №242/242 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н И  Е
 
N  464
 
София , 27.04.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април……………………….
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                             Членове:    АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                        ЕМИЛ ТОМОВ
 
при секретаря………………………………..….………………………………………………. в присъствието на прокурора ………….…………………………………………. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА…………………………
гр.дело N 242/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
В. Т. В. от гр. П., чрез служебния си защитник адв. И. Н. от АК-Пловдив, е подала касационна жалба срещу решение № 1* от 14.11.2008 година по гр.д. N 2141/2008 година на Пловдивския окръжен съд в частта, с която е оставено в сила решение № 171 от 22.05.08г. по гр.д. № 512/07г. на Пловдивския районен съд, като е постановено жената да носи предбрачното си фамилно име – Т. , както и ползването на семейното жилище след развода е предоставено на мъжа – искове с правни основания чл.103 и 107 СК.
Ответникът Г. Н. В. от гр. П., чрез пълномощника си адв. Д. А. , оспорва касационната жалба с писмен отговор.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1, т.3 ГПК, на което основание се съдържа позоваване в изложението към касационната жалба, поради следното:
В изложението не са формулирани съществените въпроси, които следва да бъдат обсъдени в контекста на предпоставките по чл.280, ал.1, т. 3 ГПК. В него се съдържат съображения за неправилност на решението поради материалната му незаконосъобразност – касационно основание за отмяна по чл.291, ал.1, т.3 ГПК. За да се стигне до обсъждане по съществото на правния спор, обаче, трябва да се преодолеят изискванията за допускане на касационното обжалване. В изложението няма и доводи по чл.280 ГПК, а само цифрово посочване на текста – чл.280, ал.1, т.3 ГПК. Няма позоваване и не са представени противоречиви съдебни решения на съдилищата, които трябва да са влязли в сила, нито се поддържа и обосновава липса на съдебна практика по някой въпрос или необходимост от преодоляването й, тъй като е неправилна и следва да бъде доразвита в поддържана от касатора насока. Изразява се недоволство от приетото от съда в частта относно ползването на семейното жилище, което е предоставено на мъжа, при положение, че и двамата съпрузи работят в чужбина. И двете съдебни инстанции, обаче, са направили задълбочено обсъждане на този въпрос, при съблюдаване критериите на чл.107, ал.1 СК. Изложили са убедителни съображения, в съответствие с доказателствата по делото, защо приемат жилищната нужда на мъжа за по-голяма при положение, че съпрузите нямат непълнолетни деца, вината за брачното разстойство е на двамата и те работят в чужбина за различни периоди по време на фактическата си раздяла и преди нея. Дадените разрешения са в съгласие със закона и постоянната практика на съдилищата, включително на ВКС, по приложението на визираните правни норми.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 1* от 14.11.2008 година по гр.д. N 2141/2008 година на Пловдивския окръжен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар