Определение №466 от 41815 по ч.пр. дело №3416/3416 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 466

С. 25.06.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23 юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 3416/2014 година

Производството е по чл. 23, ал. 3 ГПК.
Поради отвод на всички съдии от Варненския апелативен съд производството по в.ч.гр.д. № 218/14г. по описа на съда е прекратено и делото е изпратено на Върховния касационен съд като горестоящ орган за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото.
В изпълнение на правомощието по чл. 23, ал. 3 ГПК Върховният касационен съд намира, че делото следва да се изпрати за разглеждане от друг равен съд – Бургаски апелативен съд.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА в.ч.гр.д. № 218/2014г. по описа на Варненски апелативен съд за разглеждане от Бургаски апелативен съд.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар