Определение №467 от 30.12.2008 по ч.пр. дело №2231/2231 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 467
 
София, 30. декември 2008 г.
 
 
Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение в закрито заседание на петнадесети декември две хиляди и осма година в състав:
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Таня Митова
                                                           ЧЛЕНОВЕ:                 Борислав Белазелков
                                                                                               Мария Иванова
 
като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков ч.гр.д. № 2231 по описа за 2008 година за да се произнесе взе пред вид следното:
Производство по чл. 278 ГПК.
Обжалвано е определението на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение от 30.07.2008 г. по гр.д. № 1381/2006, с което е оставена без разглеждане като просрочена молба за отмяна на влязло в сила решение.
Недоволен от определението е жалбоподателят „Зет Ф. ; Е. , който го обжалва в срок, като счита, че молбата за отмяна е подадена в законоустановения срок от узнаването на последното решение на НЕЛК.
Ответницата по жалбата К. С. П. не взема становище.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като констатира, че обжалваното определение е първоинстанционно, постановено е от състав на Върховния касационен съд и с него се туря край на производството по отмяна, намира, че същото подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК. Жалбата е подадена в срок, редовна е и е допустима.
За да постанови обжалваното определение, съдът е приел, че молбата за отмяна е по чл. 231, ал. 1, б. „а“ ГПК, основава се на ЕР ТЕЛК № 0715/05.03.2002, постановено преди влизане в сила на съдебното решение, поради което молбата за отмяна от 14.07.2006 г. е подадена след изтичането на едногодишния срок.
Върховния касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира, че молбата за отмяна е по чл. 231, ал. 1, б. „в“ ГПК, тъй като се основава на отменяването на решението на ТЕЛК с ЕР НЕЛК № 1004/24.08.2004 и определянето на нов процент намалена работоспособност с ЕР НЕЛК № 1569/06.12.2005, което е влязло в сила на 16.05.2008 г. съгласно определението Върховния административен съд, Шесто отделение от 16.05.2008 г. по а.д. № 2871/2008.
Видно от изложеното молбата за отмяна от 14.07.2006 г., основаваща се на ЕР НЕЛК № 1569/06.12.2005, което влязло в сила в хода на производството по отмяна, е подадена в срок, поради което следва да бъде разгледана по същество.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОТМЕНЯ определението на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение от 30.07.2008 г. по гр.д. № 1381/2006.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
 
1.
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар