Определение №469 от 41096 по ч.пр. дело №416/416 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 469

С., 06.07.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 3 юни две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Л. Богданова
М. Иванова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 416/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /К./, подадена от пълномощника П. Г., срещу определението на Варненския апелативен съд, № 341 от 10.05.2012г. по в.ч.гр.д. № 151/2012г., с което е оставено без уважение искането на К. за възстановяване на срока за обжалване на постановеното по ч.гр.д. № 151/2012г определение № 209/13.03.2012г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. първо, във вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
За да остави без уважение искането на К. за възстановяване на срока за обжалване на постановеното по същото дело определение по чл. 23, ал. 2 З., въззивният съд е приел, че не са налице предпоставките на чл. 64, ал. 2 ГПК. Приел е, че за да бъде уважено искането за възстановяване на срок, молителят трябва да докаже наличието на особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее и които са препятствали спазването на срока. В случая не е налице втората предпоставка на чл. 64, ал. 2 ГПК, а именно страната в процеса да не е могла да преодолее пречката. К. е институция, в която има множество юристи, които са могли да заместят колегата си в случай на здравословен проблем или друго препятствие. Това е въпрос на организация на работата и зависи от волята на страната, в случая от волята на ръководителя на съответното звено.
Частният жалбоподател прави оплаквания за материална незаконосъобразност на съдебния акт. Развива доводи, че възникналото в последния ден от срока препятствие не е дало възможност друг юрист на Комисията да извърши пропуснатото действие.
Определението е правилно.
Особени непредвидени обстоятелства действително са възникнали за пълномощника, но страната /Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност/ е могла да преодолее това обстоятелство, тъй като разполага не само с един инспектор-юрист. Правилно съдът е приел, че особеното непредвидено обстоятелство е било преодолимо, а освен това препятствие е възникнало едва през втората половина на последния ден от срока.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Варненския апелативен съд, № 341 от 10.05.2012г. по в.ч.гр.д. № 151/2012г., с което е оставено без уважение искането на К. за възстановяване на срока за обжалване на постановеното по ч.гр.д. № 151/2012г определение № 209/13.03.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар