Определение №488 от 40464 по ч.пр. дело №474/474 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 488

София 13.10.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 11 октомври две хиляди и десета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. ч.гр.д. № 474/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ц. Н. М. от гр. Габрово, лично за себе си и като пълномощник на И. С. К., срещу определението на Русенския окръжен съд, № 421 от 17.06.2010г. по ч.гр.д. № 374/2010г., с което е потвърдено определението на Русенския районен съд от 09.04.2010г. по гр.д. № 1263/2010г., с което е прекратено производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение. Съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, подлежат на касационно обжалване при наличието на някоя от предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за всеки отделен случай.
Въпреки дадените на частните жалбоподатели указания с разпореждане от 06.07.2010г. да представят изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, в представеното допълнение на частната жалба не е посочен процесуалноправен или материалноправен въпрос, който е решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Не съществува вероятност обжалваното определение да е нищожно или недопустимо, за да се допусне служебно обжалваното определение до касационен контрол. Непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това – ТР № 1/2009г., т. 1.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определението на Русенския окръжен съд, № 421 от 17.06.2010г. по ч.гр.д. № 374/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар