Определение №50 от 42800 по ч.пр. дело №693/693 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 50
София, 06.03.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Съдия ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа ч.гр.д.№693 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.255 и сл. ГПК.
Образувано е по молба вх.№5162/21.11.2016 г. на П. М. Ц. за определяне на срок за произнасяне по нейна частна жалба срещу разпореждане на ОС Велико Търново, с което е издаден изпълнителен лист за сумата от 3000 лв. по гр.д.№636/2009 г.
При извършена проверка по делото се установи, че след администриране на частната жалба на П. Ц. по нея има произнасяне. С определение № 57/14.02.2017 г. по ч.гр.д.№66/2017 г. на Великотърновския апелативен съд е отменено разпореждането от 13.03.2012 г. по гр.д.№636/2009 г. на Великотърновския окръжен съд за издаване на изпълнителен лист за сумата от 3000 лв. и 5 лв. за служебното издаване на изпълнителния лист, въз основа на решение №218 от 11.11.10г. по гр.д.№636/2009г. на Великотърновския окръжен съд и със същото определение е обезсилен изпълнителният лист.
Тъй като съдопроизводствените действия, за които се отнася молбата по чл.255 ГПК, са били извършени, тази молба се явява без предмет и производството по нея следва да бъде прекратено.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по молба вх. № 5162 от 21.11.2016 г. на П. М. Ц. по чл.255 ГПК.
Определението не подлежи на обжалване.

Съдия :

Определение №359 от по търг. дело №330/330 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е N 359 София, 30.06.2009 година                        Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в

Прочети »

Определение №166 от по гр. дело №3059/3059 на 5-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                               № 166                                                           гр.София, 26.11.2008 г.                                                                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА   Върховният касационен съд

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega