Определение №51 от 40571 по ч.пр. дело №296/296 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 51

С., 28.01.2011 год.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в закрито заседание на деветнадесети януари, две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Капка Юстиниянова
Членове: Л. Богданова
С. Димитрова

при секретаря и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Богданова ч. гр.д. № 442 по описа за 2010 год. за да се произнесе взе предвид следното:

С определение № 554 от 10.11.2010 г. по ч.гр.д. № 442/2010 г. на ВКС, ІІІ г.о. е потвърдено разпореждане от 1.07.2010 г. по ч.гр.д. № 904/2010 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е върната подадената от Г. К. Т. частна жалба вх. № 13708 от 16.06.2010 г.
Срещу определение Г. К. Т. е подал частна жалба вх. № 14042 от 29.11.2010 г.
С разпореждане от 10.12.2010 г. на ВКС, ІІІ г.о. частната жалба е оставена без движение, с указание в едноседмичен срок от съобщението Т. да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 15 лв. Указанията са съобщени лично на частния жалбоподател на 17.12.2010 г. В указания срок, който е изтекъл на 27.12.2010 г. частният жалбоподател не е отстранил констатираната нередовност- да представи доказателства за внесена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 15 лв., поради което частната жалба следва да бъде върната.
Водим от горното, Върховният касационен съд, ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Връща подадената от Г. К. Т. от [населено място] частна жалба вх. № 14042 от 29.11.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар