Определение №517 от 43801 по ч.пр. дело №2821/2821 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 517

гр. София, 02.12.2019 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито съдебно заседание на втори декември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 2821 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.282 ГПК.
Образувано е по молба на ЗК“Уника“АД за спиране на изпълнението на решение № 397/04.11.2019г. по в.гр.д. № 442/2019г. на ОС-Перник в частта, с която като краен резултат молителят е осъден да заплати на осн.чл.405, ал.1 КЗ на М. Н. Д. сумата от 18 800 лв., представляваща застрахователно обезщетение по застрахователна полица № 18001110209/31.01.2018г. по застраховка „Пълно каско“, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 06.11.2018г. до окончателното й изплащане, както и на осн. чл.409 КЗ вр. чл.86 ЗЗД сумата от 323,80лв. – мораторна лихва върху главницата, считано от 06.09.2018г. до 06.11.2018г.
Касационната жалба отговаря на изискванията по чл.283 и чл.284 ГПК.
С платежни нареждания от 19.11.2019г. и от 28.11.2019г. молителят е внесъл обезпечение по чл.282, ал.2, т.1 ГПК в размер на присъдената с обжалваното решение на ОС-Перник общо сума от 19 123,80 лв., която сума е постъпила по набирателната сметка на ВКС съобразно удостоверения от 27.11.2019г. и от 02.11.2019г. от счетоводител при ВКС.
Налага се извод за основателност на молбата за спиране изпълнението на осъдителното въззивно решение.
Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на въззивно решение № № 397/04.11.2019г. по в.гр.д. № 442/2019г. на ОС-Перник в частта, с която като краен резултат ЗК“Уника“АД е осъдено да заплати на осн.чл.405, ал.1 КЗ на М. Н. Д. сумата от 18 800 лв., представляваща застрахователно обезщетение по застрахователна полица № 18001110209/31.01.2018г. по застраховка „Пълно каско“, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 06.11.2018г. до окончателното й изплащане, както и на осн. чл.409 КЗ вр. чл.86 ЗЗД сумата от 323,80лв. – мораторна лихва върху главницата, считано от 06.09.2018г. до 06.11.2018г.

Препис от определението да се издаде на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *