Определение №53 от 39903 по ч.пр. дело №115/115 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                          
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 53
 
гр.София, 31 март  2009 година
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Първо наказателно отделение в закрито заседание на   две хиляди и девета година в  състав:
 
                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
                                                ЧЛЕНОВЕ:    
                                                                        
                                                                                                                          
и с участието на прокурора   АНТОНИ ЛАКОВ
изслуша   докладваното  от   
председателя       (съдията)    ПЛАМЕН ТОМОВ
ч.пр.наказателно дело № 115/2009 год.
Делото във ВКС е образувано по искане на Козлодуйския районен съд, основано на чл.43, т.3 НПК.
Прокурорът в тази инстанция е изразил становище за основателност на искането да бъде променена местната подсъдност.
Върховният касационен съд намери искането за основателно.
Оправяйки искането, председателят на съда е удостоверил едновременно с него обстоятелството, че отвелите се съдии изчерпват възможността за формиране на съдебен състав по изпратеното дело. Това обстоятелство не е могло да бъде известно на предишния състав на ВКС, който вече е променял местната подсъдност на делото, изпратено му тогава от Оряховския районен съд, възлагайки разглеждането му на Козлодуйския районен съд.
 
 
Като съобрази изложеното, както и целесъобразността, вложена в чл.43 НПК, ВКС-І наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И:
 
НОХД № 286/2008 год. на Козлодуйския районен съд да бъде разгледано от районния съд-Кнежа, като за промяната в подсъдността да бъде уведомен и първия съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/
 
 
 
/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар