Определение №560 от 41534 по ч.пр. дело №4351/4351 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 560

ГР. С., 17.09.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 9.09.2013 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. ч.гр.д. №4801/13 г., намира следното:

Производството е по чл.274 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Н. Т. и Д. Т. срещу въззивното определение на Пловдивски окръжен съд по гр.д. №2736/11 г., с което е отказано допълване на въззивното решение, постановено в производство по чл.251 от ГПК, с присъждане на сторените за това производство от частните жалбоподатели разноски за адвокатско възнаграждение. В частната жалба се правят оплаквания за неправилност – незаконосъобразност, на обжалваното определение и се иска отмяната му.
Ответникът по частна жалба [фирма], [населено място] я оспорва като недопустима и евентуално като неоснователна. Поставя и въпрос за реда, по който се обжалва въззивното определение за разноски – по чл.274, ал.2 или по чл.274, ал.3 ГПК, който е в предмета на произнасяне по тълкувателно дело №6/12 г. на ОСГТК на ВКС.
ВКС на РБ намира, че частната жалба е допустима, защото определението, срещу което е подадена е обжалваемо. В. решение по делото подлежи на касационно обжалване, както е прието в определението по чл.288 ГПК по гр.д. №462/12 г. на ВКС, с което касационната жалба не е допусната до разглеждане. Затова на обжалване подлежат решението по тълкуване на вл. в сила въззивно решение – чл.251, ал.5 ГПК и определението за допълване на това решение с присъждане на разноски – чл.248, ал.3 ГПК. Въпросът за реда, по който следва да се разгледа частната жалба срещу последното, обаче, като противоречиво решаван от съдилищата е поставен за тълкуване по цитираното от ответника тълкувателно дело, което още не е приключило. Това налага спиране на производството по настоящото дело до постановяване на тълкувателно решение по т.д. №6/12 г. на ОСГТК на ВКС и ВКС на РБ, трето гр. отд.

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.гр.д. №4802/13 г. на трето гр. отд. на ВКС до постановяването на тълкувателно решение по т.д. №6/12 г. на ОСГТК на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар