Определение №61 от 39924 по ч.пр. дело №152/152 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                          
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 61
 
гр.София, 21 април  2009 година
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  Първо наказателно отделение в закрито заседание на  две хиляди и девета година в  състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
                                              ЧЛЕНОВЕ:  
                                                                
                                                                                                  
                          със секретар
и с участието на прокурора     АТАНАС ГЕБРЕВ                                                                                                                
изслуша   докладваното  от   
председателя       (съдията)      ПЛАМЕН ТОМОВ
ч.пр.наказателно дело № 152/2009 година
 
Делото пред ВКС е образувано по искане на Тетевенския районен съд, основано на чл.43, т.3 НПК.
Прокурорът в тази инстанция е изразил становище за основателност на искането.
Върховният касационен съд намери, че искането е основателно.
Искането за промяна в местната подсъдност на изпратеното дело е придружено от отводи на съдии, от които става ясно, че Тетевенският районен съд, където е било образувано под № 67/2009 год., е в невъзможност да образува състав за неговото разглеждане.
При създалото се положение и с оглед целесъобразността, вложена в разпоредбата на чл.43 НПК, ВКС-І наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И:
 
Частно наказателно дело № 67/2009 год. на Тетевенския районен съд – прекратено, да бъде разгледано в Луковитския районен съд.
За промяната в подсъдността да бъде уведомен и Тетевенския районен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/
 
 
 
/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар