Определение №616 от 11.11.2011 по ч.пр. дело №538/538 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 616

София, 11.11. 2011год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на седми ноември през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 538 по описа за 2011 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на К. И. Б. срещу определение от 11.07.2011г по ч.гр.д.1293/2011г на Софийски апелативен съд , с което при постъпила нередовна касационна жалба срещу друго определение на същия съд , е оставена без уважение молбата на настоящия жалбоподател за предоставяне на правна помощ във връзка с подготовка на касационната му частна жалба .
Поддържа се оплакване за неправилност на определението като тенденциозно и несъобразено със закона .
Частната жалба е допустима. Разгледана по същество е неоснователна .
С обжалваното понасотящем определение е постановен отказ за предоставяне на правна помощ по молба на К. И. Б. от 05.08.2011г , поискана от жалбоподателя във връзка с касационно обжалване на определение № 772 от 29.04.2011г по ч. гр д. № 1293/2011г на САС. Съображенията на състава за отказ са основани на преценка по чл. 23 ал.4 от ЗПП. Изтъкнат е и чл. 24 т.1 от ЗПП ,предоставянето на правна помощ е преценено като неоправдано с оглед постъпилата вече частна касационна жалба и нейния ход . Преценката в случая е основана на обстоятелствата по делото, констатирани по повод допълнителни данни за имотното състояние на жалбоподателя , а също и на липсата на нужда от правна помощ в съответната фаза на спора , следва ли жалбоподателят да бъде освобождаван от държавна такса по предявен от него иск.
Необходимостта от правна помощ в гражданския процес е въпрос, служебно преценяван от съда по молба на заинтересованата страна. Определението е законосъобразно, доколкото преценката по чл. 23 ал.4 от ЗПП е обоснована . Обстоятелствата във връзка с имотното състояние на молителя са преценени във вече приключилото частното производство , във връзка с което е постъпила и молбата за правна помощ . С определение № 521 от 20.09.2011г по ч гр.д № 460/2011г на ВКС ІV г.о частната жалба на Б. срещу потвърдения от САС отказ да бъде освободен от държавна такса , не е допусната до касационно разглеждане. Частното гражданско производство, по което е поискана правна помощ ,е вече приключило с окончателен акт .
По изложените съображения Върховният касационен съд гражданска колегия, състав на ІІІ г.о
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без уважение частната жалба на К. И. Б. от [населено място] срещу определение от 11.07.2011г по ч.гр.д.1293/2011г на Софийски апелативен съд .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар