Определение №673 от 41901 по ч.пр. дело №1719/1719 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 673

С. 19.09.2014г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 16 септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията М. Русева дело № 4285/2014 година

Производството по делото е образувано по частна жалба на М. Д. С. и Б. Д. С. против определение № 354/21.05.2014г. по ч.гр.д. № 7849/13г. ВКС, ІІІ г.о., с което е оставено без разглеждане искането на М. и Б. С. за допълване на постановеното по делото определение от 17.01.2014г. с присъждане на разноски за производството пред ВКС.
Съставът на ВКС констатира, че по отношение на съдиите Ценка Георгиева и Илияна Папазова е налице основанието за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, тъй като са участвали в състава на съда, постановил обжалваното определение.
Съгласно Правилата за разпределяне, образуване и подреждане на делата в гражданска и ткърговска колегия на ВКС, Раздел І, т. 6, изр. последно, делото следва да се докладва за ново разпределение за определяне на членове на състава, без да се променя докладчика.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТВЕЖДА от участие в разглеждане на ч.гр.д. № 4285/2014г. на ВКС, ІІІ г.о., съдия Ценка Георгиева и съдия Илияна Папазова.
Делото да се докладва за извършване на ново разпределение за определяне на членове на състава.
Определението е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар