Определение №674 от 43054 по ч.пр. дело №1760/1760 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 674
София, 15.11.2017 година

Съдия Камелия Ефремова – докладчик по ч. т. д. № 1760/2017 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид, че в предоставения му едноседмичен срок частният жалбоподател е изпълнил само едно от дадените му с разпореждане от 18.10.2017 г. указания за отстраняване нередовността на подадената от него частна жалба, а именно – за представяне на документ за платена държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС, но не е изпълнил указанието за представяне на препис от частната жалба за синдика на дружеството, на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 275, ал. 2 ГПК
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА подадената от [фирма] /н./ частна жалба вх. № 11091 от 13.10.2017 г.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Търговска колегия на Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на частния жалбоподател.

СЪДИЯ- ДОКЛАДЧИК:

Определение №584 от по гр. дело №5346/5346 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 584  София, 22.06. 2009г.     Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети юни две хиляди и девета

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere helo hohoho