Определение №710 от 43455 по ч.пр. дело №3105/3105 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 710

София, 21.12.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на деветнадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 3105/2018 година

Производството е по чл.23, ал.3 ГПК.
По подадена от Г. В. Г. от [населено място] искова молба против ЗАД”ОЗК-Застраховане” АД, с която са предявени: главен иск по чл.92, ал.1 ЗЗД и евентуален иск по чл.86, ал.1 ЗЗД съдиите от сезирания съд – Видински районен съд са се отвели. На основание чл.22, ал.1, т.6 ГПК отвод са си направили и съдиите от Районен съд – Кула и Районен съд – Белоградчик, на които съдилища делото е изпратено последователно от Окръжен съд – Видин. Поради отвод на съдиите от районните съдилища в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Видин, делото е изпратено на Софийския апелативен съд, който с определение № 3761 от 30.11.2018 г. по ч.гр.д. № 5650/2018 г. е приел, че ВКС е компетентен да се произнесе по процедурата по отвода.
Поради отстраняване на съдиите от посочените районни съдилища и обективна невъзможност за сформиране на съдебен състав в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Видин, настоящият състав на ВКС определя най-близкия териториално, равен по степен съд – Районен съд – Монтана. Поради това и на основание чл.23, ал.3 ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

Постановява предявените от Г. В. Г. от [населено място] против ЗАД”ОЗК-Застраховане” АД: главен иск по чл.92, ал.1 ЗЗД и евентуален иск по чл.86, ал.1 ЗЗД да се разгледат от Районен съд – Монтана.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *