Определение №73 от по гр. дело №3040/3040 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н И  Е
 
N 73
 
София  10.11.2008г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шести ноември…………………………………….
две хиляди и осма година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                        Членове: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
                                                                                           МАРИЯ ИВАНОВА
при секретаря………………………………..….………………………………………………………….. в присъствието на прокурора ………….…………………………………………………. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА…………………..
гр.дело N 3040/2008 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Касационна жалба е постъпила от Д. л. гр. Б., чрез пълномощника му адв. Б, срещу решение № 36 от 7.03.2008 година по гр.д. N 684/2007 година на Видинския окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 373 от 12.07.07г. по гр.д. № 627/2006г. на Белоградчишкия районен съд. С него са уважени обективно съединените искове на В. Т. З. от с. Г., област Видинска, срещу касатора за отмяна на незаконно уволнение, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение поради това уволнение – искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1-3 КТ. Ответникът В. Т. З. от с. Г., област Видинска оспорва касационната жалба както по съществото й, така и поради липса на изложение на основанията за касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предвидените в закона предпоставки за това, поради следното:
В изложението на касатора /състои се от едно изречение/ се поддържа твърдение за наличие на основанието за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК – съдът се е произнесъл по въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Основанието е посочено формално, без да са развити съображения, които го подкрепят. Следва да се има предвид,
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 371 от 22.05.2008 година по гр.д. N 181/2008 година на Плевенския окръжен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар