Определение №751 от 43080 по ч.пр. дело №644/644 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
Опр. по ч.т.д. №645/17 на ВКС, ТК, ІІ отд.

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 751

гр. София, 11.12.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 04 декември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч.търг.дело № 644 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Образувано е по ЧЖ от страна на пълномощника на А. С. З., Е. С. З., Е. А. З. и А. С. З. срещу определение №4190/14.12.2016 г. по гр.д. № 118/2016 на САС, постановено по реда на чл.248 ГПК, с което отказано изменение на постановеното по делото съдебно решение в частта за разноските: относно размера на присъденото на основание чл.78 ал.8 ГПК в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение.
С решение по т.д. № 645/17 по описа на ВКС,Второ т.о. постановено по реда на чл.290 ГПК, съдът се е произнесъл, включително и в частта за разноските и в частта за определяне размера на възнаграждението за юрисконсулт по чл.78 ал.8 ГПК, поради което по настоящото производство липсва предмет на спора и същото следва да се прекрати като недопустимо.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. 644/17 по описа на ВКС,Второ т.о..
Определението подлежи на обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок пред друг състав на ВКС.
.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *