Определение №78 от 39968 по ч.пр. дело №290/290 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                          
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 78
 
гр.София, 04 юни  2009 година
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  Първо наказателно отделение в закрито заседание на               две хиляди и девета година в  състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
                                              ЧЛЕНОВЕ:  
                                                                
                                                                                                  
                          със секретар
и с участието на прокурора   РУСКО КАРАГОГОВ                                                                                                                  
изслуша   докладваното  от   
председателя       (съдията)   ПЛАМЕН ТОМОВ
наказателно дело  под №   290/2009 г.
 
 
 
Делото във ВКС е образувано по искане на Тревненския районен съд, основано на чл. 43, т. 3 НПК.
Прокурорът в тази инстанция е изразил становище за основателност на искането.
ВКС намери, че искането е основателно.
Съдебният акт за отвод на съдията, изпратила делото във ВКС, удостоверява едновременно с това, че тя и председателят на Районния съд , който също се е отвел, изчерпват съдиите, работещи в него.
Възможността за разглеждане на делото в съда, на който то е подсъдно, налага промяна в местната подсъдност, която ВКС намира за процесуално целесъобразно да извърши чрез възлагане на делото на Габровския районен съд.
 
 
Ето защо
О П Р Е Д Е Л И:
 
Наказателно от общ характер дело № 41/09 г. на Тревненския районен съд – прекратено, да бъде разгледано от Габровския районен съд, като за тази промяна бъде уведомен и първият съд.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
/ЕЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар