Определение №78 от 42081 по търг. дело №685/685 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О Т В О Д № 78/18.03.2015
по т.д. №685/2015 г.
Днес, 17.03.2015 г. се докладва от съдия докладчик Анна Баева молба за отмяна на [фирма] – [населено място], подадена от адв. М. Х., [населено място] [улица],ет.1,офис 8 на Решение № 1980 от 1.11. 2012 г. по т.д.№ 954/2008 г. на СГС,VІ-8 с., на основание открити нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на молителя.
Съдиите Росица Ковачева и Емилия Василева взимат предвид, че с Определение №817 от23.12.2014г. по ч.т.д.№ 3652/2014 г. са се произнесли по частна жалба на [фирма] – [населено място] срещу Определение № 2606 от 26.11.2013 г. по ч.гр.д.№ 4162/2013 г. на САС, което определение на ВКС е обжалвано от [фирма] – [населено място] с частна жалба вх.№2391 от 26.02.2015 г. В нея се съдържа оплакване за нищожност на определението, като неподписано от съдебния състав и като постановено от ненадлежен съдебен състав поради нарушаване принципа за случайното разпределение на делата, оплакване за неправилност поради липса на произнасяне по същество на жалбата, както и за постановяване на акта от предубеден и заинтересован от изхода на делото съдебен състав, постановил Опр.№65/ 11.02.2015 г. по т.д.№ 1425/2015 г. на ВКС, ІІ т.о., както и твърдение, че ч.т.д.№ 3652/2014 г. на ВКС, ІІ т.о. съзнателно е било възложено на същия съдебен състав и докладчик – налице са основателни съмнения относно безпристрастието на този съдебен състав.
С оглед изложените обвинения по отношение на съдиите от състава и пред вид постановените от настоящия съдебен състав с участието на Росица Ковачева и Емилия Василева Определение № 817/23.12.2014 г. по ч.т.д.№ 3652/2014 г. на ВКС, ІІ т.о. и Опр.№65/11.02.2015 г. по т.д.№ 1425/ 2015 г. на ВКС, ІІ т.о., и поради изложеното от молителя създадено у него съмнение за безпристрастие при разглеждане на подадената молба за отмяна, съдиите РОСИЦА КОВАЧЕВА и ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА от съдебния състав
СЕ ОТСТРАНЯВАТ

от разглеждане на Молба за отмяна, подадена от [фирма] – [населено място] на Решение № 1980 от 1.11. 2012 г. по т.д.№ 954/2008 г. на СГС,VІ-8 с.

Росица Ковачева…………………. Емилия Василева……

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.