Определение №785 от 41241 по ч.пр. дело №683/683 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 785

С. 28.11.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23 ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 683/2012 година

Постъпило е възражение, прието като частна жалба, от С. Г. А. и Д. К. К., против определение № 262 от 26.06.2012г. по ч.гр.д. № 245/2012г. ІІ г.о. ВКС, с което е отменено определение № 1640/4.07.2011г. по гр.д. № 509/2011г. на Бургаския окръжен съд и вместо това е осъдена С. Г. А. да заплати на К. В. Т., Я. И. Т. и К. Иванова К. сумата 1 568,90 лв. разноски по делото.
ВКС намира частната жалба за процесуално недопустима поради следните съображения:
Съгласно чл. 248, ал. 3 ГПК определението по чл. 248, ал. 1 ГПК за разноските може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението. В случая с осъществения от ВКС контрол на определението на въззивния съд, постановено по реда на чл. 248 ГПК, процесуалният ред за допълване и изменяне на решението в частта за разноските, е изчерпан. Към изложеното следва да се добави и това, че вторият жалбоподател не е страна по делото.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че частната жалба на С. Г. А. и Д. К. К. е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на С. Г. А. и Д. К. К. против определение № 262 от 26.06.2012г. по ч.гр.д. № 245/2012г. ІІ г.о. ВКС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар