Определение №8 от по гр. дело №1090/1090 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
N  8
 
София, 11.01.2010г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шести януари…………………………………
две хиляди и десета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                             Членове:    ЕМИЛ ТОМОВ
                                                                                        ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
 
при секретаря………………………………..………………………………………………… в присъствието на прокурора ……………………………………………………. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………
гр.дело N 1090/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Т. Н. Т. от гр. Д., чрез пълномощника си адв. Ал. Р. от АК-Варна, е подал касационна жалба срещу решение № 91 от 26.01.2009 година по гр.д. N 339/2008 година на Варненския окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 3* от 26.11.07г. по гр.д. № 805/06г. на Варненския районен съд, 20 състав. С него е отхвърлен иск на първоначалната ищца Д. Д. М. , починала в хода на делото и заместена от наследниците си – касатора Т. Н. Т. и Ж. Н. Т. – синове, срещу С. Н. П., Р. Т. Т. и Р. Г. Т., всички от гр. В., за прогласяване на нищожност на договор за продажба на наследство от 8.04.2005г., с който ищцата, представлявана от първата ответница, е продала на Р. Т. Т. наследството, останало след смъртта на Т. С. Б. , поч. 8.09.2004г., поради липса на съгласие в хипотезите на превишаване на пределите на учредената представителна власт, както и липса на такава власт на пълномощника към момента на изповядане на сделката, поради оттегляне на пълномощното – иск с правно основание чл.26, ал.2 ЗЗД. С оглед на това са отхвърлени и акцесорните искове за предаване на собствеността и владението на апартамент в гр. В., ул. „Е” № 20, на първи етаж в дясно, със застроена площ от 90 кв.м. и за признаване за установено, че С. Н. П. не притежава ограничено право на ползване – искове с правно основание чл.108 ЗС и чл.97, ал.1 ГПК /отм./.
Ответниците С. Н. П., Р. Т. Т. и Р. Г. Т., всички от гр. В., оспорват жалбата с писмен отговор както досежно наличието на основание за допускане на касационно разглеждане, така и по съществото на правния спор.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1, т.3 ГПК, на което основание се позовава касаторът в изложението към касационната жалба, поради следното:
В изложението на касатора се съдържа материалноправен въпрос, който е свързан с това дали последващи действия на третите лица, приобретатели по сделка, които са в полза на пълномощника, могат да обосноват тяхната недобросъвестност, съответно да изключат приложението на чл.41, ал.2 ЗЗД? Поставеният въпрос не е от значение за решаването на конкретния правен спор. Решителните мотиви на въззивния съд, които са довели до отхвърлянето на главния иск, са свързани с приетото от него, че пълномощника С. П. е действала в рамките на дадената й представителна власт, както и че липсват безспорни доказателства оттеглянето на пълномощното да е достигнало до знанието на пълномощника. Без преодоляването на тези констатации не може да се стигне до обсъждане на евентуалния въпрос за добросъвестностт на третите лица-приобретатели по договора за продажба на наследство. Независимо от това може да се посочи, че не са развити съображения в полза на поддържаното основание за допускане на касационно обжалване, а именно, че отговорът на поставения въпрос е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 91 от 26.01.2009 година по гр.д. N 339/2008 година на Варненския окръжен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар