Определение №806 от 41619 по ч.пр. дело №3069/3069 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 806

ГР. С., 11.12.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 9.12.2013 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. ч.гр.д. №5749/13 г., намира следното:

Постъпила е „иск за поправка, тълкуване и допълване на частна касационна жалба” от частния жалбоподател Н. С. с подробни съображения по процесуални въпроси и по съществото на спора.
ВКС констатира по повод на искането, че в диспозитива на определението от 24.10.13 г. по настоящото дело наистина е допусната очевидна фактическа грешка – делото е върнато на ОС Враца за администриране на касационната жалба на Н. С., наместо на въззивната му жалба, за която се отнася отмененото разпореждане на този първоинстанционен съд, видно от мотивите на касационното определение. Тази грешка следва да се поправи по реда на чл.247 от ГПК.
Друга част от съображенията към искането на касатора са по повод на въззивната му частна жалба, неправилно образувана пред ВКС по ч.гр.д. №5750/13 г. и изпратена с определение по делото на АС София. За произнасяне по тази въззивна частна жалба, която се поддържа и с настоящия иск на жалбоподателя делото следва да се изпрати на АС – София.
Поради изложеното ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА на осн. чл.247 ГПК поправка на очевидна фактическа грешка в определение на ВКС по настоящото дело от 24.10.13 г., като погрешно даденото при връщане на делото на ОС Враца указание за извършване на действия „ по администриране на касационната жалба на Н. С.” да се чете и счита: за извършване на действия „ по администриране на въззивната жалба на Н. С.”.
Определението не подлежи на обжалване.
Делото да се изпрати на Апелативен съд С. в изпълнение на опр. по ч.гр.д. №5750/13 г. на ВКС, трето г.о.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар