Определение №813 от 41955 по ч.пр. дело №5801/5801 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 813

С. 12.11.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 5801/2014 година

Производството е по чл. 23, ал. 3 ГПК.
Поради отвод на всички съдии от Пловдивския апелативен съд производството по в.гр.д. № 526/14г. по описа на съда е прекратено и делото е изпратено на Върховния касационен съд като горестоящ орган за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото.
В изпълнение на правомощието по чл. 23, ал. 3 ГПК Върховният касационен съд намира, че делото следва да се изпрати за разглеждане от друг равен съд – Апелативен съд [населено място].
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА на основание чл. 23, ал. 3 ГПК делото за разглеждане от Апелативен съд [населено място].

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар