Определение №844 от по ч.пр. дело №325/325 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О   П    Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е
 
 
№ 844
 
София, 2.08.2010 г.
 
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в закрито заседание на тридесети юни, две хиляди и десета  година в състав:
 
 
Председател: Капка Юстиниянова
Членове: Любка Богданова
                   Светла Димитрова
 
 
при секретаря                                                          и в присъствието на  прокурора                                                  като изслуша докладваното  от съдията                  Богданова          гр.д.276 по описа за 2010 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на И. П. Р. от гр. С., подадена от процесуалния му представител- адв. Н. Г. срещу въззивно решение № 353 от 13.11.2009 год. по гр.д. № 457/2009 год. на Старозагорския окръжен съд, с което е оставено в сила решението на Районен съд, гр. Р. от 29.06.2009 г. по гр.д. № 63/2009 г., с което е отхвърлен предявеният от И. П. Р. срещу Р. “Т”, с. К., клон на “М” ЕАД – Раднево за сумата 2900 лв., представляваща обезщетение за забава в плащането на обезщетение по чл.225, ал.1 КТ в размер на 2842.42 лв., присъдено по гр.д. № 534/2000 г.по описа на РРС.
В изложение за допускане на касационно обжалване се поддържа, че въззивният съд се е произнесъл по материалноправен въпрос в противоречие с влезли в сила решения на съдилищата.
Ответната страна- Р. “Т”, с. К., клон на “М” ЕАД – Раднево в писмения отговор на касационната жалба изразява становище ,че не е налице основание за допускане на касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о., констатира че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, срещу подлежащ на обжалване акт на въззивен съд и е допустима.
За да остави в сила решението на първата инстанция, с което е отхвърлен предявеният от И. П. Р. срещу Р. “Т”, с. К., клон на “М” ЕАД – Раднево за сумата 2900 лв., представляваща обезщетение за забава в плащането на обезщетение по чл.225, ал.1 КТ в размер на 2842.42 лв., присъдено по гр.д. № 534/2000 г.по описа на РРС, Старозагорският окръжен е приел, че с погасяване на главното вземане, независимо по какъв начин, включително и чрез плащане, се погасява и задължението за лихва/ обезщетение за забава/.
Настоящият съдебен състав намира, че поставения правен въпрос – погасяването на главното задължение чрез плащане води ли до погасяване по давност на задължението за изплащане на обезщетение за забава по правилото на чл.119 ЗЗД, е обусловил крайното решение на съда. Касационното обжалване следва да бъде допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, тъй като повдигнатият въпрос е решаван противоречиво от съдилищата, както се установява от приложените съдебни решения.
Водим от горното, Върховният касационен съд, III гражданско отделение
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 353 от 13.11.2009 год. по гр.д. № 457/2009 год. на Старозагорския окръжен съд.
Делото да се докладва на председателя на трето гражданско отделение за насрочване в открито съдебно заседание.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
 
ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар