Определение №845 от 20.12.2012 по ч.пр. дело №654/654 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 845

София, 20.12.2012 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,гражданска колегия трето отделение , в закрито заседание на шести декември през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 654 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.2 вр. чл. 274 ал.1 т.1 от ГПК, образувано по частна жалба на Е.ОН България Продажби АД [населено място] срещу определение №501 от 08.07.2012г по ч гр.д. № 423/2012г на Върховен касационен съд ІІІ г.о ,с което е оставена без разглеждане постъпила частна жалба на настоящия жалбоподател срещу протоколно определение от 05.02.2012г ,с което в хода на въззивното производство по гр.д.№267/2012г е отхвърлено възражение по чл. 15 ГПК. Изтъкната е липсата на правен интерес
Според частния жалбоподател отричането на правния му интерес при обжалване на определение по чл. 15 ГПК,по причина ,че производството по делото е вече приключило с решение , е незаконосъобразно.Развива и съображения , които нямат връзка с предмета на частната жалба .
Частната жалба е депозирана в срок , от легитимирано лице , процесуално допустима по реда на чл. 274 ал.2 от ГПК и по същество е неоснователна .
Правният интерес от обжалване е служебно преценявана предпоставка .При възможност за упражняване на инстанционен контрол по отношение на определенията по чл. 15 ал.2 ГПК .Процесуалният спор и неговата висящност при обжалване не отменят задължението на съда допустимо и в срок да постанови своето решение . В случая по делото е постановено въззивно решение №767 от 17.05.2012г ,което не подлежи на касационно обжалване на основание чл. 280 ал.2 ГПК и е окончателно .
При влязло в сила съдебно решение , правният интерес на Е.ОН България Продажби АД [населено място] да обжалва положително разрешения в хода на делото въпрос за надлежния съд , е отпаднал, както правилно е посочено в обжалваното определение. Поради това частната жалба е неоснователна .
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение №501 от 08.07.2012г по ч гр.д. № 423/2012г на Върховен касационен съд ІІІ г.о

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар