Определение №846 от 41968 по ч.пр. дело №5976/5976 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 846

С. 25.11.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18 ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 5976/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по частна жалба на Волен Н. С. и ПП „Атака” срещу определение № 1667 от 09.06.2014г. по ч.гр.д. № 1993/2014г. на Софийски апелативен съд, ТО, 5 с-в, с което в производство по чл. 122 ГПК по спор за подсъдност между Софийски градски съд и Бургаския окръжен съд е постановено, че компетентен да се произнесе по исковете, предявени от В. С. С. срещу Волен Н. С. и Политическа партия „Атака” е сезираният Окръжен съд – Бургас.
Частната жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
Определението по чл. 122 ГПК, с което се определя компетентният съд, не подлежи на обжалване. Съгласно т. 9, б. „в” на ТР № 1/2013г. ОСГТК на ВКС определението по чл. 122 ГПК не попада в нито една от хипотезите на чл. 274, ал. 2 във връзка с ал. 1 ГПК – не е преграждащо по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, защото с него не се прекратява производството пред сезирания с исковата молба съд, а се определя компетентния съд да разгледа предявения иск, и обжалваемостта му не е изрична посочена в закона съгласно чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК. Определението по спор за подсъдност не е и от категорията на актовете по чл. 274, ал. 3, т. 1 и т. 2 ГПК, тъй като не е постановено по частна жалба срещу определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото /т. 1/, нито с него се разрешава по същество друго производство или се прегражда неговото развитие /т. 2/.
Предвид изложеното частната жалба следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Волен Н. С. и ПП „Атака” срещу определение № 1667 от 09.06.2014г. по ч.гр.д. № 1993/2014г. на Софийски апелативен съд, ТО, 5 с-в.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар