Определение №873 от 41978 по ч.пр. дело №5003/5003 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 873

ГР. С., 05.12.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 17.11.2014 г. в състав:

П.: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ОЛГА КЕРЕЛСКА

Като разгледа докладваното от съдия И. ч.гр.д. №5003/14 г., намира следното:

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Н. Н. срещу въззивното определение на Градски съд С./ГС/ от 14.03.14 г. по гр.д. №13567/12 г., с което е оставена без разглеждане негова молба от 28.01.14 г. за допълване на постановеното по делото въззивно решение от 6.12.13 г. Прието е, че молбата е просрочена – решението на ГС е връчено на молителя на 18.12.13 г. и едномосечният срок по чл.250, ал.1 ГПК е изтекъл към деня на подаването й.
ВКС намира, че този извод на въззивния съд се явява неправилен, той като искане за допълване на решението смислово се съдържа и в касационната жалба на Н. Н. р-л VІІІ, л.27, която е подадена в едномесечния срок от връчване на решението, по чл.250, ал.1 ГПК.
Затова въззивното определение следва да се отмени и делото – върне на въззивния съд за разглеждане на искането за допълване на въззивното решение, с оглед на твърденията и данните за предприето пред първата инстанция с молба от 25.05.11 г./ която се намира по гр.д. №9233/11 г. на СГС/ изменение на размера на иска. След приключване на производството по чл.250 ГПК, делото следва да се върне на ВКС за произнасяне по гр.дела №5001 и 5002/14 г., образувани по касационната и частната касационна жалба на Н. Н. срещу постановените по въззивното дело решение и определение.
Затова ВКС на РБ, състав на трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение на Градски съд С. от 14.03.14 г. по гр.д. №13567/12 г.
Връща делото на този съд за разглеждане на искането по чл.250 ГПК.

П.: ЧЛЕНОВЕ:

Определение №455 от 39811 по ч.пр. дело №1682/1682 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                                                                      № 455                                           София, 29. 12. 2008г.                  Върховният касационен съд на Република България,ГК,ІІІ г.о.,в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
makale